Zawieranie umów najmu i dzierżawy

Zawieranie umów najmu i dzierżawy

Opis szkolenia:

Szkolenie omawia problematykę związaną za zawieraniem i zawieraniem umów najmu i dzierżawy. Omówione zostaną także różne szczególne rodzaje najmu/wynajmu, jak np. najem lokalu, gruntu czy najem powierzchni reklamowej(ściany budynków, billboardy). Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w Działach Nieruchomości, Działach Marketingu i Reklamy, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z Klientami w relacjach najmu/dzierżawy.

Nabywane umiejętności

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu konstruowania umów najmu/dzierżawy z uwzględnieniem takich istotnych elementów jak oznaczanie czynszu, obowiązki stron umowy w zakresie naprawy i utrzymania przedmiotu najmu/dzierżawy czy sposoby zabezpieczania wykonania obowiązków wynikających z umowy. Omówiona zostanie także problematyka przedłużania i wypowiadania umowy najmu/dzierżawy.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Program szkolenia

 • Wprowadzenie w tematykę zajęć, określenie źródeł prawa,
 • Umowa najmu a umowa dzierżawy – podobieństwa i różnice,
 • Najem lokalu użytkowego jako szczególny rodzaj najmu,
 • Sposoby oraz formy zawierania umów najmu i dzierżawy,
 • Podmioty i sposób ich reprezentacji przy zawieraniu umów,
 • Treść umowy najmu i umowy dzierżawy (elementy stałe i kształtowane swobodą stron),
 • Zasady konstruowania umów i formułowania klauzul,
 • Oznaczanie czynszu, w tym sposobu i terminu jego zapłaty,
 • Obowiązki stron umowy w zakresie utrzymania i naprawy przedmiotu najmu, bądź dzierżawy,
 • Wypowiadanie umów najmu oraz dzierżawy,
 • Przedłużanie umów najmu i dzierżawy,
 • Podnajem i poddzierżawa,
 • Skutki zbycie przedmiotu umowy najmu lub dzierżawy w czasie trwania umowy,
 • Sposoby zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy najmu i dzierżawy,
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2581']