1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój…