10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (2)

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (2)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.