11.1 Aktywne włączenie – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17

11.1 Aktywne włączenie – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie - konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR. Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR. Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie.