11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna (2)

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna (2)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,…