11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Nabór nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Nabór nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 − 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 − 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do…