2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (17)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (17)

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych