2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (35)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (35)

Zakończony 6.08.2020 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2020 r. Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sposób składania wniosków W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za p..

Zakończony 6.08.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Centrum Informatyczne Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem głównym projektu jest umożliwienie przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu i egzaminów próbnych w formule on-line. W ramach projektu wypracowany zostanie prototyp systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu, natomiast finansowanie wdrożenia prototypu na pełnej grupie docelowej planowane jest ze środków krajowych.

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy – projekt pozakonkursowy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

13 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – projekt pozakonkursowy

Wzór wniosku o dofinansowanie

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/informacja-o-naborze-cie-opracowanie-prototypu-systemu-do-przeprowadzania-egzaminow-probnych-testow-diagnostycznych-on-line-w-zakresie-stopnia-przygotowania-ucznia-do-egz/

Wzór umowy o dofinansowanie

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/informacja-o-naborze-cie-opracowanie-prototypu-systemu-do-przeprowadzania-egzaminow-probnych-testow-diagnostycznych-on-line-w-zakresie-stopnia-przygotowania-ucznia-do-egz/

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt pozakonkursowy