2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (6)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.06.2016 do 05.07.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2016 Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Wars..

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.06.2016 do 05.07.2016

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1 600 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 600 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

NIE DOTYCZY – TRYB POZAKONKURSOWY

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 507 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia (PDF 615 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

e-mail: infoPOWER@men.gov.pl

Linki

strona www.efs.men.gov

Przejdź na stronę ogłoszenia