2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (9)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 30.06.2017 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 Miejsce składania wniosków W systemie SOWA Sposób składania wniosków W systemie SOWA ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 30.06.2017

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

W systemie SOWA

Sposób składania wniosków

W systemie SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2 392 107,00

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 392 107,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 219 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Linki

www.efs.men.gov.pl