2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.11.2017 do 14.12.2017 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 r. Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918..

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.11.2017 do 14.12.2017

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20.100.000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

NIE DOTYCZY – TRYB POZAKONKURSOWY