4.2 Gospodarka odpadami nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18

4.2 Gospodarka odpadami nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 w ramach Osi...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 w ramach Osi…