5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej (2)

5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej (2)

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego II nabór wniosków o dofinansowanie...

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego II nabór wniosków o dofinansowanie…