7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18…