7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) / 7.4.1 Outplacement – ZIT (1)

7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) / 7.4.1 Outplacement – ZIT (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacament - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacament – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.