8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – Gmina Miejska Górowo Iławeckie. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-017/17

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – Gmina Miejska Górowo Iławeckie. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-017/17

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów…