8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (4)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (4)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 11 czerwca 2018 r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 11 czerwca 2018 r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego…