9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (44)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (44)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Wzywa Lokalne Grupy Działania, dla których jako fundusz wiodący wskazano Europejski Fundusz Społeczny,do złożenia wniosku o dofinansowanie...

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Wzywa Lokalne Grupy Działania, dla których jako fundusz wiodący wskazano Europejski Fundusz Społeczny,do złożenia wniosku o dofinansowanie…