9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (46)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (46)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój…