9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (95)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (95)

NABÓR nr 10/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.2: Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Projekty aktywności...

NABÓR nr 10/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.2: Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Projekty aktywności…