Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)