Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)