Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)