O co w tym chodzi?..

Co to znaczy "dostępność" strony internetowej?

Dostępność strony internetowej oznacza, że może z niej skutecznie korzystać każdy na dowolnej aplikacji klienckiej, na dowolnym urządzeniu, z dowolnego rodzaju połączenia, w każdych warunkach, bez względu na sprawność swoich zmysłów. W szczególności chodzi tutaj o zapewnienie możliwości korzystania ze strony osobom niepełnosprawnym.

Standard WCAG 2.1

Rodzaje udogodnień i mechanizmów, które mus spełniać dostępna strona, zostały zdefiniowane w tzw. standardzie WCAG (skrót z angielskiego „Web Content Accessibility Guidelines” – co można przetłumaczyc jako „Wskazówki Dostępności Treści w Sieci”). Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tego standardu.

Zapewnienie dostępności strony wiąże się z przestrzeganiem szeregu zasad odnośnie formy i układu prezentowanych treści, a także wprowadzeniem specjalnych rozwiązań technicznych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym (np. niedowidzącym, niesłyszącym) poprawny odbiór i zrozumienie prezentowanych informacji.

Spełnienie wymogów standardu WCAG wymaga spełnienia czterech głównych kryteriów w obszarze:

  • postrzegalności,
  • funkcjonalności,
  • zrozumiałości,
  • kompatybilności.

Obszary te zostały w sposób szczegółowy opisane w Wytycznych dla dostępności treści internetowych. Natomiast wykaz obowiązujących kryteriów, które należy spełnić zawiera załącznik do ustawy wspomnianej na początku.

Istotnym wymogiem formalnym stawianym przed dostępną stroną jest Deklaracja dostępności.