6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia / 6.3.1 Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (1)

4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego / 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (2)

3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (1)