Aktualności

20 kwietnia 2016

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.04.2016 do 23.05.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2016 Miejsce składania wniosków Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch...
19 kwietnia 2016

Pomorskie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.04.2016 do 02.05.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego..
18 kwietnia 2016

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 21.03.2016 do 30.04.2016 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zo..
18 kwietnia 2016

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 18.04.2016 do 31.05.2016 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zo..