Gotowi do zmian II

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Profesjonalista na rynku pracy

2.9 Rozwój ekonomii społecznej (1)