2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (2)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (6)

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

9.1 Aktywizacja zawodowa (1)