9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (subregion ełcki)

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (subregion elbląski)