8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (96)

7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (9)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (130)

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (1)