Pożyczka na start!

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (122)

Czas na zmiany – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Janowa Podlaskiego

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (6)