7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej / 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (3)

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne (6)

MOTYWATOR – program aktywnej integracji

Rekrutacja na kursy zawodowe w ZSP w Krzeszowicach