Mamo tato idę do Żłobka „Tuptuś Odkrywca”

Mamo Tato czas do pracy!

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – etap III

Rekrutacja na staże zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie