6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej (2)

6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (1)

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (7)

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (7)