„EFEKT POWERA – Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego”

„EFEKT POWERA – Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego”