Excel – poziom zaawansowany

Excel – poziom zaawansowany

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wykorzystanie zaawansowanych technik Excela w podejmowaniu decyzji biznesowych, m.in. tworzenie modeli ilustrujących zjawiska biznesowe z wykorzystaniem narzędzi analizy danycha także aspekty pracy grupowej.

Nabywane umiejętności

Uczestnicy nabęda umiejętności wykorzystania Excela jako narzędzia wspomagającego process podejmowania decyzji biznesowych. Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia będą w stanie samodzielnie tworzyć skomplikowane skoroszyty wykorzystują praktycznie całość funkcjonalności Excela, a także samodzielnie rozwiązywać problemy związane z ich tworzeniem.

Czas trwania

2 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Program szkolenia

 1. Narzędzia analizy danych
  1. Szukaj wyniku
  2. Tabela danych
  3. Solver
  4. Analiza scenariuszowa
 2. Wybrane funkcje finansowe jako metody analizy inwestycji
  1. Bieżąca i przyszła wartość inwestycji,
  2. Szacowanie wartości inwestycji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
 3. Aspekty pracy grupowej
  1. Wspólna praca nad arkuszem,
  2. Udostępnianie arkusza w sieci lokalnej,
  3. Konsolidacja skoroszytów.
 4. Tworzenie kompleksowych skoroszytów – praktyczne przykłady.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2564']