INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI DO SUKCESU – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdańsk

INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI DO SUKCESU – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdańsk