Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 4/2019]

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 4/2019]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19 (nr naboru w...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19 (nr naboru w…