“Kształć się, rozwijaj się !” – kompetencje pod kontrolą.

“Kształć się, rozwijaj się !” – kompetencje pod kontrolą.