LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+. Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego (1)

LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+. Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego (1)