Nowe kwalifikacje, własna firma – szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Nowe kwalifikacje, własna firma – szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem