Sukces w zasięgu ręki – aktywizacja zawodowa mieszkańców subregionu konińskiego

Sukces w zasięgu ręki – aktywizacja zawodowa mieszkańców subregionu konińskiego