Twój Cel-PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

Twój Cel-PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego