Czytanie elektronicznych ksiąg wieczystych

Czytanie elektronicznych ksiąg wieczystych

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które mają styczność ze sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych, jak np. pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, członkowie zarządu, dyrektorzy spółek, pracownicy działów infrastrukturalnych, działów prawnych, działów windykacji i zabezpieczeń.

Szkolenie w praktyczny sposób wyjaśnia zasady odczytywania elektronicznych ksiąg wieczystych.

Nabywane umiejętności

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z następujących zagadnień:

 • Jakie są kluczowe zasady dotyczące odczytywania ksiąg wieczystych i hipotek?
 • Jak czytać elektroniczną księgę wieczystą?
 • Jakie jest znaczenie poszczególnych wpisów?
  Jakie znaczenie prawne posiada wzmianka o wpisie ?
 • Jak oceniać kwestię skuteczności wpisu?
 • Kto i na jakich zasadach może mieć wgląd do ksiąg wieczystych?
  Jak uzyskiwać odpisy z ksiąg wieczystych?
 • Jakie są najnowsze zmiany i unormowania prawne dotyczące ksiąg wieczystych i hipotek?
 • Jak są zasady składania i wypełniania wniosku o założenie i wpis w księdze wieczystej?

Czas trwania

1 dzień (8 godzin)

Program szkolenia

 • Przedstawienie zasad dotyczących odczytywania ksiąg wieczystych i hipotek,
 • Konstrukcja formalna elektronicznej księgi wieczystej,
 • Omówienie znaczenia poszczególnych wpisów,
 • Charakterystyka prawna wzmianki o wpisie. Jak oceniać kwestię skuteczności wpisu?
 • Wgląd do ksiąg wieczystych – zasady,
 • Odpisy z ksiąg wieczystych,
 • Przedstawienie najnowszych zmian i unormowań prawnych dotyczących ksiąg wieczystych i hipotek,

Zasady składania i wypełniania wniosku o założenie i wpis w księdze wieczystej.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2575']