Dotacje Unijne

Usługi skojarzone

Poza wymienionymi powyżej, typowo "branżowymi" etapami wystąpienia o dofinansowanie, naszym Klientom oferujemy także możliwość włączenia nas w proces realizacji projektu. Dzięki zaangożaowaniu, doświadczeniu i współpracy z kompetentnymi specjalistami - taki model współpracy może przynieść wymierne korzyści Klientom. W tym obszarze oferujemy:

Kompleksowe wsparcie w zdobyciu dotacji

W zależności od wymagań Klienta - można nam zlecić całość lub dowolny fragment
 • Etap pierwszyPrzygotowanie projektu

  - Analiza możliwości zdobycia dotacji
  - Wybór konkursu
  - Znalezienie i negocjacje z podwykonawcami
  - Pomoc w znalezieniu partnerów
 • Etap drugiPrzygotowanie wniosku o dotację

  - Opracowanie analizy technicznej
  - Sporządzenie studium wykonalności
  - Sporządzenie analizy finansowej
  - Sporządzenie wniosku o dotację
 • Etap trzeciRealizacja projektu

  - Zarządzanie i koordynacja projektem
 • Etap czwartyRozliczenie dotacji

  - Rozliczenie projektu
  - Przygotowanie do ewentualnej kontroli