Windykacja należności

Windykacja należności

Opis szkolenia:

Podczas zawierania umów rzadko myśli się o tym, że coś może pójść nie tak, a nasz kontrahent może okazać się nieuczciwy. Dopiero kiedy dojdzie do konfliktu i kłopotów ze ściągnięciem należności przekonujemy się o tym, jak ważne są niektóre zapisy w umowie chroniące nasze interesy. Równie istotna jest znajomość prawa i wymogów formalnych komunikacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, tak aby nasza niewiedza w tym zakresie nie została wykorzystana przez sprytnego dłużnika na jego korzyść. Tego uczymy na tym szkoleniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za windykację należności, osób odpowiedzialnych za zawieranie umów, dla pracowników działów windykacji, przedsiębiorców oraz tych osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu bogato ilustrowanego ćwiczeniami, w tym ćwiczeniami z zakresu poprawnego formułowania pism i wezwań do zapłaty.

Nabywane umiejętności

Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę z zakresu zawierania umów handlowych oraz analizy ich treści pod kątem ewentualnej windykacji należności. Zaznajomią się ze skutecznymi procedurami dochodzenia roszczeń wierzytelności na drodze sądowej i pozasądowej oraz poznają zasady poprawnego i skutecznego dialogu i negocjacji z dłużnikiem.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Program szkolenia

  • Zasady efektywnego ściągania należności,
  • Sposoby komunikacji i negocjacji z dłużnikami,
  • Analiza zapisów umów istotnych z punktu widzenia wierzyciela,
  • Wykonywanie zobowiązań oraz skutki ich niewykonania,
  • Zabezpieczanie wierzytelności,
  • Windykacja należności na drodze przedprocesowej,
  • Dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi,
  • Dochodzenie roszczeń przed sądem polubownym,
  • Charakterystyka postępowania zabezpieczającego,
  • Istota postępowania egzekucyjnego.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2578']