Word – poziom podstawowy

Word – poziom podstawowy

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczenie ergonomii pracy w edytorze tekstu, pracę na nowych , prostych dokumentach tekstowych po bardziej złożone – wielostronicowe. W czasie szkolenia omawiamy m.in.: style, zasady tworzenia własnych szablonów oraz korzystania z nich, prezentujemy pracę z obiektami graficznymi, polami tekstowymi. Kurs przeznaczony dla osób, które dotychczas korzystały sporadycznie z komputera.

Nabywane umiejętności

Celem kursu jest opanowanie sprawnej edycji tekstu w programie MS Word. Uczestnicy tworzą nowe dokumenty tekstowe, dokonują zmian w istniejących już dokumentach za pomocą funkcji dostępnych w edytorze  tekstu Word. Uczą się  zasad korespondencji seryjnej, tworzenia tabel, spisów treści.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin szkoleniowych każdy

Program szkolenia

 • Podstawowe ćwiczenia w programie Word
  • Podstawowe operacje na tekście
  • Różne sposoby zaznaczania czcionki, wyrazów, akapitu
  • Ustawianie formatu dokumentu: marginesy, nagłówki, stopki
  • Kopiowanie , wycinanie i wklejanie tekstu
  • Różnice między akapitem a linijką tekstu
  • Akapit-wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia
  • Skróty klawiaturowe
  • Indeks góry i dolny
  • Pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku ENTER
 • Ćwiczenia z listami i tabelami
  • Tworzenie wyrazu- listy punktowanej albo numerowanej
  • Poziomy listy
  • Wstawianie i formatowanie tabel
  • Ustawiane tabel, dopasowywanie szerokości kolumn itp.
  • Wstawianie tabel do programu z programu Excel
 • Ćwiczenia z użyciem tabulatorów
  • Typy tabulatorów
  • Kiedy należy używać tabulatorów
  • Tabulator prawy, lewy, środkowy
  • Ćwiczenia z użyciem tabulatorów
  • Tabulator dziesiętny
 • Wstawianie i edycja grafiki
  • Wstawianie i formatowanie obrazków z dysku
  • Wstawianie ClipArt
  • Rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych
  • Wstawianie wykresów
 • Drukowanie dokumentów , drukowanie adresów na kopertach
  • Wydruk zakresu stron
  • Wydruk tylko zaznaczonego tekstu
  • Wydruk obustronny
  • Wydruki na kopertach
 • Zapisywanie jako szablon
  • Zapis papieru firmowego jako szablon-ćwiczenia

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2532']

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczenie ergonomii pracy w edytorze tekstu, pracę na nowych , prostych dokumentach tekstowych po bardziej złożone – wielostronicowe. W czasie szkolenia omawiamy m.in.: style, zasady tworzenia własnych szablonów oraz korzystania z nich, prezentujemy pracę z obiektami graficznymi, polami tekstowymi. Kurs przeznaczony dla osób, które dotychczas korzystały sporadycznie z komputera.

Nabywane umiejętności

Celem kursu jest opanowanie sprawnej edycji tekstu w programie MS Word. Uczestnicy tworzą nowe dokumenty tekstowe, dokonują zmian w istniejących już dokumentach za pomocą funkcji dostępnych w edytorze  tekstu Word. Uczą się  zasad korespondencji seryjnej, tworzenia tabel, spisów treści.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin szkoleniowych każdy

Program szkolenia

 • Podstawowe ćwiczenia w programie Word
  • Podstawowe operacje na tekście
  • Różne sposoby zaznaczania czcionki, wyrazów, akapitu
  • Ustawianie formatu dokumentu: marginesy, nagłówki, stopki
  • Kopiowanie , wycinanie i wklejanie tekstu
  • Różnice między akapitem a linijką tekstu
  • Akapit-wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia
  • Skróty klawiaturowe
  • Indeks góry i dolny
  • Pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku ENTER
 • Ćwiczenia z listami i tabelami
  • Tworzenie wyrazu- listy punktowanej albo numerowanej
  • Poziomy listy
  • Wstawianie i formatowanie tabel
  • Ustawiane tabel, dopasowywanie szerokości kolumn itp.
  • Wstawianie tabel do programu z programu Excel
 • Ćwiczenia z użyciem tabulatorów
  • Typy tabulatorów
  • Kiedy należy używać tabulatorów
  • Tabulator prawy, lewy, środkowy
  • Ćwiczenia z użyciem tabulatorów
  • Tabulator dziesiętny
 • Wstawianie i edycja grafiki
  • Wstawianie i formatowanie obrazków z dysku
  • Wstawianie ClipArt
  • Rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych
  • Wstawianie wykresów
 • Drukowanie dokumentów , drukowanie adresów na kopertach
  • Wydruk zakresu stron
  • Wydruk tylko zaznaczonego tekstu
  • Wydruk obustronny
  • Wydruki na kopertach
 • Zapisywanie jako szablon
  • Zapis papieru firmowego jako szablon-ćwiczenia