1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie (1)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniuwzywa do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramachOsi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracyDziałania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniuwzywa do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramachOsi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracyDziałania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty…