1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (11)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Nabór został ogłoszony w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 I Oś priorytetowa Osoby młode na...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Nabór został ogłoszony w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 I Oś priorytetowa Osoby młode na…