1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

N/D (tryb pozakonkursowy)

N/D (tryb pozakonkursowy)