1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw (1)

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o...

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o…